optic group گروه اپتیک
گروه برنامه نویسی مبتکر
تولید کننده نرم افزار های تخصصی صنف اپتیک(پخش شیشه یا عدسی ،پخش فریم و عینک فروش طبی و آفتابی)


پشتیبانی بجز پنج شنبه و روز های تعطیل 9 الی 13 -17 الی 20

نشانی دفتر مرکزی:شیراز

شماره همراه:09358919094